MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Filozofowanie z dziećmi - zdjęcie z warsztatów

Filozofowanie z dziećmi #6: SZCZĘŚCIE

wyOBRAZ sobie #7 - plakat

wyOBRAZ sobie – Sztuka i historia

Zdjęcie półki

Opublikowano: 4 maja 2015 Views: 1117 Czytelnia

ABOLICJA w CZYTELNI CSW!

7 – 15 maja

Uwaga, uwaga! Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którym zdarza się zapomnieć zwrócić książki do biblioteki we właściwym terminie.

Z okazji nadchodzącego, ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ogłaszamy abolicję. Każdy, kto zwróci wypożyczone książki, czasopisma i płyty między 7 a 15 maja tego roku, może liczyć na anulowanie wszelkich naliczonych kar – bez względu na ich wysokość.

Co więcej, nie wymagamy osobistego stawiennictwa. Publikacje można przesłać nam pocztą, dołączając do przesyłki stosowną adnotację zawierającą imię i nazwisko właściciela lub właścicielki konta oraz – jeśli to możliwe – numer karty bibliotecznej. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (najpóźniej 15 maja).

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń