MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Okładka katalogu Teatr życia

Teatr życia

Okładka publikacji Nowoczesność kolekcji

Nowoczesność kolekcji

Okładka katalogu Czwarty stan skupienia wody

Opublikowano: 14 listopada 2012 Views: 2739 Książki, Wydawnictwo

Czwarty stan skupienia wody: od mikro do makro

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

Projekt Czwarty stan skupienia wody: od mikro do makro, stworzony przez artystkę Victorię Vesnę, to wspólne doświadczenie oparte na wymianie i dialogu z udziałem artystów, naukowców, kuratorów, teoretyków, aktywistów społecznych i wielu innych interesujących postaci. Dotyczy zagadnienia, które należy uznać za uniwersalne: wody, rozumianej nie tylko jako nośnik wielorakich znaczeń symbolicznych i metaforycznych, lecz również jako jedno z realnych źródeł życia i energii, których zabezpieczenie wymaga poważnej debaty politycznej i społecznej. Do udziału zaproszono artystów i naukowców działających na terenach niedawno dotkniętych niszczącą potęgą tsunami, jak również tych związanych z terenami zagrożonymi suszą, dramatycznymi konsekwencjami zanieczyszczeń i innych groźnych zjawisk. Celem ich pracy było nie tylko zwiększenie świadomości tych problemów, lecz również osobiste zaangażowanie i prezentacja imponujących dokonań społeczności sztuki / nauki / ekologów, którzy połączyli swe siły, a tym samym wiele miejsc na mapie świata. Wystawa w CSW w Toruniu była pierwszym etapem, następnie w Światowym Dniu Wody w NanoSystems Institute (CNSI) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles odbyło się sympozjum zsynchronizowane z podobnymi wydarzeniami w Australii, na Środkowym Wschodzie i w Europie. Równolegle z tym wydarzeniem i wystawą w lokalnej społeczności Torunia projekt zaistniał w globalnej sieci, inicjując powstanie platformy internetowej (waterbodies.org), która działa na skrzyżowaniu artystycznych i naukowych badań dotyczących sfer rzadko poruszanych w sztuce współczesnej. W tym projekcie znalazło się również miejsce na aktywizm społeczny i humanitarny, co potwierdza uniwersalność podejścia traktującego sztukę jako dziedzinę wyzwalającą i łączącą, wolną od zapędów elitarystycznych, ukierunkowaną na dotarcie do jak największej liczby widzów. To jest powód, dla którego Czwarty stan skupienia wody: od mikro do makro został otwarty i taki pozostanie. Jak woda może i powinien przyjmować różne kształty i obejmować wielorakie konteksty, zachowując płynność idei i związków.

 • Okładka katalogu Czwarty stan skupienia wody
  Czwarty stan skupienia wody
 • Zdjęcie zawartości książki Czwarty stan skupienia wody
  Czwarty stan skupienia wody
 • Zdjęcie zawartości książki Czwarty stan skupienia wody
  Czwarty stan skupienia wody
 • Zdjęcie zawartości książki Czwarty stan skupienia wody
  Czwarty stan skupienia wody

 

KATALOG POD REDAKCJĄ:
Victoria Vesna & Dobrila Denegri

WSTĘP:
Dobrila Denegri

TEKSTY:
Phillip Ball
Esther Mońivas
Gerald H. Pollack
Victoria Vesna

TŁUMACZENIA:
Monika Ujma
Natalia Cieślak

KOREKTA:
Paweł Falkowski
Paulina Kapelska
Katarzyna Radomska

PROJEKT GRAFICZNY:
Anna Hegman, K+S
Grzegorz Laszuk, K+S

SKŁAD:
Alessanda Benacchio
Marcin Treichel

KURATORKA WYSTAWY
Victoria Vesna

REALIZACJA WYSTAWY
Wojciech Ruminski

KOORDYNACJA PROJEKTU
Paulina Kuhn
Matylda Hinc

ZDJĘCIA
Blanca Buic (sympozjum)
Wojciech Olech (widoki instalacji)

REALIZACJA PLATFORMY WEB
Claudia Jacques

© Autorzy tekstów
© 2012 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
Wszystkie prawa zastrzeżone

DRUK
Legra Gdynia

ISBN: 978-83-62881-29-1

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń