MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Podpisanie umowy o rozbudowie CSW

Rozbudowa CSW – podpisanie umowy o przetargu

Opublikowano: 8 marca 2022 Views: 720 Rozbudowa CSW

Rozbudowa CSW – informacje ogólne

Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – a przy tym jego rozbudowa oraz zakup nowego wyposażenia – to projekt, który stał się jedną z ważniejszych inwestycji Miasta Torunia zaplanowanych na najbliższe lata.

Projekt polega na rozbudowie obecnej siedziby Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu oraz zakupie sprzętu i wyposażenia, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej w regionie.

W jego wyniku możliwe będzie udostępnienie odwiedzającym nowej oferty kulturalno-edukacyjnej, która generować będzie wzrost zatrudnienia w placówce (planowane jest utworzenie 3 nowych etatów), a także zwiększy atrakcyjność turystyczną samego obiektu, jak również miasta i regionu.

Szacuje się, że w związku z realizacją projektu w pierwszym pełnym roku po jego zakończeniu, CSW zyska 64 150 odwiedzających.

Planowana rozbudowa będzie zlokalizowana na tyłach budynku głównego, schowana za budynkiem i nie powodująca zmian w odbiorze wizualnym od frontu tj. od ul. Wały Gen. Sikorskiego. Dobudowana część posiadać będzie prostą i zwartą bryłę na planie prostokąta o wymiarach rzutu poziomego 28,4 × 14,8 m, kubaturze 6510 m3 oraz powierzchni użytkowej 1404,84 m2.

Umiejscowione w nim będą:
Piwnica: magazyn dzieł sztuki (225 m2), serwerownia, rozdzielnia główna, węzeł cieplny, przyłącze wody, maszynownia;
Parter: sala edukacyjna-multimedialna (64 m2), pomieszczenie rozładunkowe (109 m2), hol + toalety;
I piętro: pracownia edukacyjna (53 m2), magazyn dzieł sztuki (109 m2), hol + toalety;
II piętro: ciemnia fotograficzna (45 m2), 4 pracownie po 13 m2, pomieszczenie administracyjne 20 m2, magazyn dzieł sztuki (109 m2), hol+ toalety.

Obecny budżet projektu kształtuje się jak poniżej:
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 15 821 679,94 zł
Wartość robót budowlanych zgodna z najniższą ofertą zgłoszoną w trwającym postępowaniu: 15 302 101,95 zł
Kwota dofinansowania RPO zgodnie z umową o dofinansowanie: 11 052 177,36 zł
Kwota na realizację zadania wpisana do wieloletniej prognozy finansowej GMT: 5 600 000,00 zł

 

obrazek zawiera logotypy: Fundusze Europejskie program regionalny, Rzeczpospolita polska, województwo kujawsko-pomorskie, Unia Europejska - Europejskie fundusze strukturalno-inwestycyjne

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń