MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

CZYSTE WODY / This Yearning is Ours!

DUDA GRACZ 75

7 Plaster - plakat

Opublikowano: 17 maja 2016 Views: 5618 Press Room

7. PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii

7. PLASTER / Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii / International Festival of Design and Typography

20-22.05.2016

https://csw.torun.pl/sztuka/7-miedzynarodowy-festiwal-plakatu-i-typografii-plaster-16299/

PROGRAM:

  • 20.05

/11.00–16.00
Konferencja / seminar: 
Survival Design – projektowanie przetrwania / Kino, CSW
Prelegenci / speakers: Oleg Veklenko, Acapulco Studio, Iliya Pavlov (Grafprom), Jan Kallwejt, Oleksii Czekal, Jakub Stepien (Hakobo), Krzysztof Iwanski
Kurator konferencji / curator: Nikodem Pręgowski.

/19.00
Otwarcie festiwalu i wernisaż wystaw / opening of the festival and the exhibitions:
Nikolay Kovalenko – parter CSW / CoCA’s ground floor
Design vs Crisis  – polsko-ukraińska wystawa plenerowa, bulwar CSW / PL-UA outdoor exhibition
Open Design  – ukraińskie grupy projektowe, taras CSW / UA design teams, CoCA’s roof terrace
Typua  – ukraińska kaligrafia i typografia, 3. piętro CSW / Ukrainian callygraphy and typography, CoCA’s 3rd floor

/20.00
Prelekcja / lecture – Grafprom Studio, Kino, CSW /

/21.00
MOQHA + VJ Tekturka /  live act

 

  • 21.05 

/10.00–14.00, 15.00–18.00
Warsztaty kaligraficzne z Oleksim Chekalem / callygraphy workshops wit Oleksii Chekal / Labsen, CSW

 

  • 22.05 

/10.00–14.00, 15.00–18.00
Warsztaty typograficzne z Grafprom Studio / Typography workshops with Grafprom Studio / Labsen, CSW

  • 19.05 /19.00

Wydarzenie towarzyszące festiwalowi / event accompanying the festival

Instalacja site-specific pracowników i doktorantów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod opieką dra hab. Macieja Kuraka, koncert VJ / Galeria S, Zakład Plastyki Intermedialnej UMK, ul. Mickiewicza 121.

 

PL

Siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster poświęcona jest sztuce projektowania graficznego z Ukrainy. Celem tego wydarzenia jest ukazanie różnorodności postaw twórczych oraz poszukiwanie cech charakterystycznych ukraińskiego dizajnu.

Aby jak najszerzej zaprezentować grafikę użytkową z tego kraju, na festiwalu zobaczymy zarówno prace dojrzałych artystów zajmujących ugruntowaną rolę w kształtowaniu stylistyki ukraińskiego dizajnu, czyli Olega Veklenko, Nikolaya Kovalenko, Oleksiija Chekala, jak i młodych poszukujących twórców działających w takich studiach, jak Grafprom, 3Z i Vikavita lub prowadzących niezależną działalność projektową, jak Dasha Levchuk, Viktoria Grabowska czy Andriy Shewchenko.

Obok prac odnoszących się do tradycji grafiki projektowej i wykorzystujących elementy kaligrafii i rysunku, na festiwalu prezentowane będą także kompozycje bazujące na nowoczesnych technologiach.

Pytanie, które chcemy postawić, dotyczy tego, jak dalece projektowanie graficzne twórców ukraińskich czerpie z tradycji, a w jakim stopniu scala się z globalnymi trendami współczesnego dizajnu.

ENG

The 7th edition of the International Festival of Poster and Typography Design PLASTER is dedicated to the graphic design of Ukrainian artists. It is aimed to present the variety of creative expression among the designers of Ukraine and to track the unique features within their work.

In an attempt to present the broadest possible perspective of the graphic design from the neighbouring country, we are planning to show the works of experienced artists that have been  forming the style of national design for years, such as Oleg Veklenko, Nikolay Kovalenko or Oleksii Chekal, along with inspiring representatives of the young generation, either workng for art studios such as Grafprom, 3Z and Vikavita, or freelancers, like Dasha Levchuk, Viktoria Grabowska and Andriy Shewchenko.

The festival features not only works relating to the tradition of graphic design, created with the use of calligraphy and drawing, but also projects developed with the use of contemporary tools and technologies.

We would like to reflect upon a question of the nature of Ukrainian design – how much of it is actually based on traditional aesthetics and how much makes part of the global trends of contemporary design.

PLASTER 7_program

 

Załączniki

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń