MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Obiekt

Oferta dla Partnera

Views: 3069 Info, O CSW

Historia

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu powołane zostało do życia w lutym 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji programu operacyjnego MKiDN „Znaki Czasu”.

Utworzenie instytucji było możliwe dzięki porozumieniu czterech partnerów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń oraz toruńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych „Znaki Czasu”. Dzięki własnym środkom gminy oraz przyznaniu dofinansowania przez Unię Europejską (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), jak i dotacji MKiDN, w 2006 r. rozpoczęto budowę obiektu CSW.

27 października 2006 r. wmurowany został kamień węgielny. Budowa Centrum zakończona została w  grudniu 2007 r. Tym samym zrealizowano w Toruniu pierwszy budynek wypełniający założenia programu MKiDN „Znaki Czasu”. Toruńskie CSW jest też pierwszym, całkowicie od podstaw wybudowanym w Polsce po 1939 r., obiektem poświęconym sztuce współczesnej.

14 czerwca 2008 r. nastąpiło otwarcie CSW dla publiczności.

Pierwszym dyrektorem toruńskiego CSW był Michał Korolko, obecny Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Funkcję dyrektora Centrum sprawował on w od kwietnia 2006 do marca 2007 roku; Michał Korolko był także, wspólnie z Piotrem Całbeckim (obecnym Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) autorem wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

W kwietniu 2007 r. Dyrektorem CSW został Stefan Mucha (obecnie Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu), który koordynował zakończenie inwestycji, stworzył zespół administracyjny i merytoryczny instytucji oraz przygotował Centrum do otwarcia. W tym czasie został także ogłoszony konkurs na 2-letni program merytoryczny placówki oraz projekt wystawy inaugurującej działalność CSW, którego laureatką została Joanna Zielińska.

W pierwszym, dwuletnim etapie działalności Centrum (czerwiec 2008 – czerwiec 2010), program instytucji formułowała Joanna Zielińska. W ramach tego programu w CSW zrealizowano 30 międzynarodowych wystaw (w tym 8 wystaw objętych wyłączną opieką kuratorską Joanny Zielińskiej) oraz szereg projektów artystycznych, w tym długofalowy projekt przestrzeni Pokoju z kuchnią.

W 2010 roku główny organizator CSW – Gmina Miasta Torunia –  ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora CSW. Jego laureatem został Paweł Łubowski. Stanowisko Dyrektora Programowego obejmuje Dobrila Denegri, wyłoniona w przygotowanym przez Dyrektora Pawła Łubowskiego w czerwcu 2010 r. międzynarodowym konkursie na 4-letni program merytoryczny.

Od stycznia 2015 roku na stanowisku p.o. Dyrektora – Krzysztof Białowicz.

Organizatorzy

Działalność Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu finansowana jest ze środków Organizatorów:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Gminy Miasta Toruń

Od 1 stycznia 2010 CSW głównym organizatorem CSW jest Gmina Miasta Torunia.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logo województwa kujawsko-pomorskiego, logo Urzędu Miasta Torunia

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń