MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie z wystawy

29.10.2019 Wtorki ze sztuką. Warsztaty towarzyszące wystawie Piotra Krzymowskiego...

Opublikowano: 5 listopada 2019 Views: 41 Edukacja, Fotoblog

PLANETA px9

Kiedy: 23–24.08.2019

Interdyscyplinarny spektakl teatru ruchu, w którym tancerze/performerzy stworzyli nową, nieistniejącą planetę. Poprzez działania improwizacyjne wykreowali sposób poruszania się i współistnienia jej mieszkańców oraz model panujących na niej zwyczajów. Ich językiem był język ruchu…

Projekt przygotowało Stowarzyszenie „Projekt Zewnętrza”, we współpracy z VII LO w Toruniu, Toruńską Agendą Kulturalną, CSW „Znaki Czasu”, Młodzieżowym Domem Kultury, Zespołem Szkół Nr 6 w Kropywnyckim i Zespołem Szkół w Gołowkiwce.

Spektakl realizowany był w ramach projektu „Wchodzimy na afisz” finansowanego przez polsko-ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Opieka artystyczna: Joanna Miś-Fudali, Dominika Lewandowicz, Magdalena Tyczyńska

Materiał filmowy: Michał Walkowski, Slash Films

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń