MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie z warsztatów

14.11.2017 Grafika na warsztat! cykl spotkań i...

Mikołajki w CSW! MISJA: MIKOŁAJ

Zdjęcie z warsztatów

Opublikowano: 18 listopada 2017 Views: 700 Edukacja, Fotoblog

18.11.2017 Wyprawa w głąb sztuki. Magazyn Sztuki 4. Warsztaty wokół pracy J. Fleischera „Skanowanie”

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń