MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zadania do działania online

Cyberkultura_03

2021-05-11 - 2021-06-06 Views: 3049 Strona główna, Wystawy, wystawy

Wystawa / Dyplom 2020

Kiedy: 11.05.2021–06.06.2021
Otwarcie: 11.05.2021 (wtorek), godz. 12.00
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od godz. 12.00

Strona internetowa poświęcona wystawie:
https://dyplomy-wsp.umk.pl/

 

Koordynatorka ze strony UMK: Joanna Cieślikowska
Koordynatorka ze strony CSW: Paulina Kuhn
Kurator: Michał Rygielski
 

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu na wystawę wyróżnionych prac dyplomowych studentów Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej, Architektury Wnętrz oraz Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury, Krytyki Artystycznej.

Na wystawie pokazane zostaną prace kilkudziesięciu absolwentów Wydziału, reprezentujące różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Prace te są owocem kilkuletniego dojrzewania artystycznego i intelektualnego oraz rezultatem współpracy z merytorycznymi opiekunami. Wystawa jest więc podsumowaniem niełatwej drogi, którą wspólnie podążali studenci i nauczyciele. Jest także momentem, w którym absolwenci zaczynają kroczyć już własnymi ścieżkami.

Wzorem poprzednich lat, autorzy najlepszych dyplomów zostaną uhonorowani medalami, nagrodami oraz wyróżnieniami. W obszarze sztuk plastycznych to Medal im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny oraz Medal Janusza Boguckiego przyznawany przez Radę Programową kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna za najlepszy na kierunku dyplom artystyczny i pracę teoretyczną. Najlepsze prace dyplomowe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki uhonorowane zostały Nagrodami i Wyróżnieniami im. doc. Leonarda Torwirta. Na kierunku Ochrona Dóbr Kultury przyznane zostały Nagrody i Wyróżnienie im. doc. Jerzego Frycza. Nagrodę i Wyróżnienie im. prof. Jerzego Remera, której fundatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, przyznano za wybitne prace magisterskie obronione na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, na kierunkach nauczania prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o Sztuce. Po raz pierwszy w tym roku przyznano Nagrodę i Wyróżnienia im. prof. Jadwigi Puciata-Pawłowskiej za najlepsze prace licencjackie obronione na kierunkach nauczania prowadzonych w ramach dyscypliny Nauki o Sztuce.

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń