MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Toruń za pół ceny

Historia mody

Opublikowano: 15 czerwca 2021 Views: 853 Strona główna

Sympozjum: Zero-61: wyznaczanie współrzędnych

Kiedy: 21.06.2021, 12.00–19.00
Gdzie: Sala kinowa, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu

 

W związku z wystawą „GRUPA ZERO 61: 1961–2021” Krzysztof Stanisławski, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu oraz Karol Jóźwiak (Instytut Kultury Współczesnej UŁ) i Tomasz Ferenc (Katedra Socjologii Sztuki UŁ) zapraszają na sympozjum naukowo-krytyczne. Jego celem jest określenie miejsca grupy Zero-61 w historii sztuki i fotografii polskiej i środkowoeuropejskiej.

Wspólnie z zaproszonymi badaczami, uczestnikami i bezpośrednimi obserwatorami toruńskiej grupy chcemy poddać wielokierunkowej refleksji zagadnienie „fenomenu grupy Zero-61”, jak określał to już w latach 60. Juliusz Garztecki. Planujemy naszkicować kontekst historyczno-kulturowy powstania grupy, jej działalności i późniejszego dziedzictwa, rozwijanego w fotografii, sztuce medialnej, neo-awangardzie. Członkowie grupy dążyli do wyznaczania granic fotografii, wielorakimi działaniami starali się przekroczyć tradycyjne traktowanie tego medium, naginali jego tworzywo, poszerzali środki jego ekspresji. Można powiedzieć, że zerowcy w ramach medium fotografii wyznaczali nowe współrzędne fotografii. Podążając za wnikliwą analizą tych gestów artystycznych chcemy poddać analizie zakres oddziaływania tej grupy na progresywny ruch artystyczny w Polsce. Pojęcie współrzędnych oznacza kluczowe punkty odniesienia, parametry, na podstawie których można precyzyjnie określić daną lokalizację.

Miejsce grupy Zero-61 chyba wciąż nie jest jednoznacznie określone, jakimi współrzędnymi kierować się w doprecyzowaniu go: pokoleniowym, stylistycznym, kulturowym, społecznym, czy może geograficznym? Tytułowe „wyznaczanie współrzędnych” ma nie tylko wydźwięk metaforyczny: istotnym komponentem ma być spojrzenie na ówczesną geografię kulturową w oparciu o działalność grupy, jak np. problem oddziaływania ośrodka wileńskiego na Toruń i miejsca tego miasta w środowisku artystycznym epoki, migracje artystów związanych z grupą w powojennej Polsce oraz oddziaływanie grupy Zero-61 na inne ośrodki w Polsce. Wreszcie pytanie o sam problem grupy, czy jej siła to coś więcej niż składowa pojedynczych osobowości artystycznych, jaka była dynamika jej działania, jaki był jej modus operandi, jak prezentowała się ona na tle innych grup studenckich i artystycznych? Liczymy, że wybitne grono znawców, badaczy oraz żyjących członków grupy biorących udział w tym sympozjum pomoże nam w podjęciu i analizie tych problemów.

Planujemy serię półgodzinnych wystąpień zaproszonych gości, zgrupowanych w trzech panelach dyskusyjnych. Każdy panel zakończyć ma moderowana dyskusja. Na koniec przewidziany jest panel dyskusyjny skoncentrowany na samej wystawie „GRUPA ZERO 61: 1961–2021”, w której wezmą udział kuratorzy, krytycy i artyści.

Lista uczestników / prelegentów:
Karol Jóźwiak
Tomasz Ferenc
Ryszard w. Kluszczyński
Dominik Kuryłek
Adam Mazur
Lech Lechowicz
Stanisław Jasiński

 

PROGRAM:

– 12.00 – Spacer po wystawie „GRUPA ZERO 61: 1961–2021”

– 13.00 – Przywitanie gości i otwarcie obrad przez dyrektora CSW „Znaki Czasu”, Krzysztofa Stanisławskiego

– 13.15–15.15 – Panel I
Karol Jóźwiak: Zero-61: wyznaczanie współrzędnych
Stanisław Jasiński: Zero-61. między legendą a historią
Adam Mazur: Zero-61. Ikony polskiej fotografii lat 1960.?

– Przerwa obiadowa

– 16.15–18.15 – Panel II
Lech Lechowicz: Grupa Zero-61 na tle przemian w praktykach fotograficznych lat sześćdziesiątych
Ryszard W. Kluszczyński: Zero 61 w kontekście neoawangardowych grup artystycznych w Polsce
Dominik Kuryłek: Zatruta studnia Andrzeja Różyckiego i remediacja kolekcji fotograficznej MuFo (Muzeum Fotografii w Krakowie)

– Przerwa kawowa

– 18.30–20.00 – Dyskusja wokół wystawy „GRUPA ZERO 61: 1961–2021”

 

Prowadzący: Tomasz Ferenc

W charakterze gości sympozjum wezmą udział: Andrzej Różycki, Józef Robakowski oraz Jerzy Wardak.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń