MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Spacer tematyczny: Glinki – historia niedokończona. Poligon i groby...

X-mas Kram 2022! Wyjątkowe targi rękodzieła w CSW

Opublikowano: 23 listopada 2022 Views: 1992 Strona główna

Praca w CSW!

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu ogłasza nabór ofert na stanowisko: Specjalista ds. PR i komunikacji

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • aktywne kreowanie pożądanego wizerunku CSW w tym codzienny research oraz tworzenie i zarządzanie tekstem informacyjnym i promocyjnym na portalach Facebook i Instagram oraz redakcja tekstów prasowych i promocyjnych;
 • planowanie i koordynowanie bieżących działań promocyjnych oraz współpraca z pracownikami CSW w celu pozyskiwania informacji oraz materiałów graficznych i promocyjnych;
 • koordynacja kampanii informacyjnych o realizowanych przez CSW wydarzeniach (przygotowanie i dystrybucja informacji prasowych, organizacja i prowadzenie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami mediów);
 • koordynacja produkcji i dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych (kontakt z grafikami, drukarniami itp.);
 • kontakt i koordynacja z mediami (budowanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami);
 • reprezentowanie organizacji w środkach masowego przekazu (udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych).

WYMAGANIA:

 • komunikatywność i lekkie pióro,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • chęć uczenia się,
 • preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne

OFERUJEMY:

 • umowę na pełen etat,
 • szkolenia i możliwość rozwoju,
 • pracę w zgranym zespole,
 • pracę w przyjaznym otoczeniu sztuki,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

info@csw.torun.pl do 7 grudnia 2022 roku.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia na stanowisko Specjalisty ds. PR i komunikacji i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacyjnym dotyczącym w/w oferty pracy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania (poprawiania). Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.) jest dobrowolne.

Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej – adres: iod@csw.torun.pl

Dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata, z którym CSW zawrze umowę o pracę zostaną dołączone do jego akt osobowych, a pozostałych kandydatów będą trwale zniszczone po upływie okresu 3 m-y od chwili zakończenia procesu rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym, a podające dane wykraczające poza ich podstawowy zakres, prosimy o zamieszczanie w swoich dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby  realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Tags:

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń