MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Pokaz mody – Kobiety Torunia: Otul się w Toruń

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w Księgarni Sztuki (otwarty...

Opublikowano: 19 stycznia 2023 Views: 2763 Festiwale, Plaster, Strona główna, Sztuka

14. PLASTER | Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej – konkurs / International Festival of Graphic Design – competition

Wernisaż festiwalowych wystaw: 12 maja 2023, godz. 19.00
Kurator festiwalu: Krzysztof Białowicz
 
Tegoroczna edycja międzynarodowego festiwalu grafiki projektowej 14. Plaster będzie miała charakter tematyczny. Poświęcona zostanie sztuce projektowania graficznego bazującej na materiale fotograficznym – wykorzystującej jego fragmenty w formie kolażu, bądź traktującej go jako główny składnik kompozycji. Ten kierunek poszukiwań twórczych wynika z faktu, że fotografia posiada ogromny potencjał twórczy, ale w ostatnich czasach jest nieco przez projektantów marginalizowana. Liczymy na to, że w festiwalu wezmą udział młodzi artyści, studenci i absolwenci szkół artystycznych, ale też twórcy profesjonalni zajmujący się plakatem i ilustracją. Na 3 wystawach 14. edycji Festiwalu Plaster zobaczymy ok. 200 prac artystów uznanych, ale też tych, którzy stoją u progu swojej kariery.
 
Artyści, którzy chcieliby wziąć udział w wystawie, proszeni są o nadsyłanie swoich prac (plakatów, ilustracji i innych kompozycji, w których w jakiejkolwiek formie pojawia się fotografia) w formacie pionowym, plik jpg, 100 × 70 cm, 300 dpi, CMYK na adres mailowy: photoplaster@csw.torun.pl
Projekty powinny pochodzić z okresu 2018–2023. Z nadesłanych prac międzynarodowe jury wyłoni zestaw finałowy. Każda osoba zakwalifikowana do wystawy otrzyma drogą pocztową katalog festiwalowy.
Liczymy na Wasz udział!
 
Prace można nadsyłać do 10 kwietnia 2023 r.
 
JURY KONKURSU
 
 
 

Prezentujemy międzynarodowy skład jury, który dokona wyboru prac na wystawę konkursową i przyzna wyróżnienia podczas 14 edycji festiwalu. Od lewej: Alain Le Quernec, Jerzy Skakun, Kaja Renkas, Lahav Halevy, Mohammad (Sina) Afshar.

***

Drodzy Artyści (Artystki) bardzo dziękujemy za udział w części konkursowej Festiwalu 14 Plaster.
Napłynęło do nas ponad 700 prac z całego świata.
Każdy uczestnik wystawy otrzyma katalog w drugiej połowie tego roku. Prosimy o wysłanie adresu pocztowego na mail: photoplaster@csw.torun.pl

Zapraszamy na otwarcie festiwalu 12 maja o godz. 19.00
Gratulujemy!

Link do pliku z listą zakwalifikowanych uczestników: klik

 

——————-
Festival Curator: Krzysztof Białowicz
 
The Fourteenth International Graphic Design Festival Plaster takes photographic material as its subject matter, whether it is used fragmentarily as in a collage or forms the core of the composition. Despite its enormous creative potential, photography has been largely neglected by designers in recent years. Free to enter our festival are young artists, arts students and graduates, as well as professional poster artists and illustrators. Three exhibitions will be staged within the framework of the Fourteenth Plaster Festival, comprising works by some two hundred established artists and those embarking on their artistic careers.
 
Artists willing to take part should send their work (posters, illustrations and other that contain photography in any form) in the following format: vertical, jpg file, 100 × 70 cm, 300 dpi, CMYK to: photoplaster@csw.torun.pl.
 
We accept works created between 2018 and 2023. A jury will select the final set to be presented at the show. Each artist qualified for the exhibition will receive a copy of the exhibition catalogue by post.
 
We are looking forward to your submissions!
 
The deadline for submissions is April 10th, 2023.
 
 
We would like to present the international jury that will qualify the work for the exhibition and award honorable mentions. From the left: Alain Le Quernec, Jerzy Skakun, Kaja Renkas, Lahav Halevy, Mohammad (Sina) Afshar.
 
***
 
Dear Artists, thank you very much for participating in the competition part of the 14 Plaster Festival. We received over 700 works from all over the world.
Each participant of the exhibition will receive a catalog in the second half of this year. Please send your postal address to: photoplaster@csw.torun.pl  

We invite you 12.05.2023 at 19.00 to the opening ceremony.
Congratulations!

Link to the file with the list of qualified participants: click

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń