MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie promujące wykład

ARENA / wykład / ANTONIA ALAMPI: Stój i patrz:...

Zdjęcie z warsztatów

Warsztaty edukacyjne (gimnazjum i liceum) – rok szkolny 2014/2015

Tormiar- Festiwal Architektury i Wzornictwa

Opublikowano: 26 czerwca 2014 Views: 1492 Bez kategorii

TORMIAR / PLASTYKA TORUŃSKA. ARCHITEKTURA WNĘTRZ 1945–2000

Twórczość naszych czasów stanowić będzie
dla przyszłych pokoleń wyraz naszej epoki
oraz jej oczywisty wkład do kultury Narodu.

[H. Skurpski, 1946]
Architektura wnętrz to kameralna przestrzeń aktywności. Ze względu na swój użytkowy
charakter stanowi przede wszystkim tło dla spotkań. Jest miejscem prozaicznych epizodów,
ale także podniosłych wydarzeń. Projektowana z myślą o funkcji, którą ma spełniać, chce
przypodobać się użytkownikowi, który, z natury kapryśny, bardzo szybko potrafi ulec
znudzeniu jej formą.
Okres 1945‒2000 to w Polsce czas zawirowań historycznych. Czas odbudowy, stabilizacji, ale
też transformacji państwa. Zarówno pierwsza, jak i ostatnia dekada wspomnianego
pięćdziesięciopięciolecia to czasy odbudowy; lata 50. ‒ podnoszenia się kraju z
powojennych zniszczeń; lata 90. ‒ budowania nowej architektury dla nowej Polski. Jest to
również epoka dużych zmian obyczajowych, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.
Półwiecze obfitujące w różnorodne rozwiązania architektoniczne, które odpowiadały na
zmieniające się potrzeby.
Wystawa jest opowieścią o miejscach i ludziach, którzy tworzyli krajobraz Torunia w 2.
połowie XX wieku. Powstająca w tym okresie architektura wnętrz warunkowana była przez
wydarzenia polityczne, zmiany obyczajowe, rozwój gospodarczy. Dziś pozostaje ona
wyjątkowym źródłem wiadomości o mieście, które pragnęło być nowoczesne, podążając wswej architekturze za najnowszymi tendencjami obecnymi w kraju i poza jego granicami. Jest
przykładem możliwości projektowych, a także ambicji ówczesnych architektów oraz
plastyków. Jest również cennym świadectwem zmieniających się realiów i potrzeb oraz
możliwości technicznych.
Plastyka Toruńska stanowi punkt wyjścia dla dyskusji, jest zaledwie rozpoczęciem tematu.
Niektóre z pokazanych tu wnętrz wciąż istnieją, jednak wiele uległo przekształceniom,
modernizacji lub nawet destrukcji, powoli znikając z krajobrazu miasta. Warto jednak
przyjrzeć im się dokładniej, zwrócić uwagę na ich wartość artystyczną, wykonawczo-
rzemieślniczą, a także funkcjonalną. Docenić wartość historyczną architektury wnętrz z
okresu 1945‒2000 zarówno w kontekście Torunia, jak i polskich wnętrz w ogóle.

Tags: , , , , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń