MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Poster of International Festival Plaster

6. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER

Plakat Słcuhalnia

Słuchalnia – muzyczne znaki czasu #1

plakat sympozjum

Opublikowano: 8 maja 2015 Views: 3648 Bez kategorii, Konferencje, Sztuka

(Nie)chciana tożsamość / Interdyscyplinarne sympozjum

bell hooks: „Za tymi torami znajdował się nasz świat, w którym mogliśmy pracować jako służące, odźwierni, prostytutki – słowem, we wszystkich zawodach polegających na usługiwaniu. Mogliśmy wchodzić do tego świata, ale nie mogliśmy w nim mieszkać. Musieliśmy zawsze wracać na margines, za tory, do chat i ruder na skraju miasta.”

11 maja 2015 r.
(poniedziałek)

10.00
Powitanie uczestników konferencji. Otwarcie pierwszego dnia obrad
10.20
Katarzyna Górniak, Politechnika Warszawska
Ubóstwo i jego społeczne wizerunki – niechęć, wstręt, odraza
10.40
Michał Łagowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Queer wiejski w teorii i w praktyce
11.00
Artur Kamczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Męski, żeński, nijaki. Genderowe rozterki tożsamościowe syjonizmu
11.20
Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gender i holokaust
11.40
Dyskusja

12.00
Przerwa kawowa
12.20

Barbara Kaczorowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi
Projekt artystyczny jako medium pracy z trudną tożsamością. Na przykładzie autorskich
projektów artystyczno-społecznych dotyczących pamięci o byłych mieszkańcach sztetla
Szczekociny
12.40
Dorota Grubba-Thiede, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Gdańsk
„WOBEC SPARTY”. Wkluczanie (nie-)ludzkich przestrzeni Wykluczonych w praktykach
Andrzeja Wojciechowskiego, Sławomira Lipnickiego i Helli Jongerius
13.00
Dyskusja

13.20
Przerwa obiadowa

14.40
Katarzyna Kornacka-Sareło, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Dybuk. Opętanie czy wyzwolenie?
15.00
Magdalena Furmanik-Kowalska, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa
Sytuacja chorych umysłowo w Chinach a ich obraz w sztuce współczesnej
15.20
Małgorzata Jankowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Utalentowane, niechlujne, agresywne. Portrety (nie)chcianych tożsamości szalonych kobiet
15.40
Maciej Puzio, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mit jako źródło cierpień; o antropocentrycznej i nie-antropocentrycznej wizji rzeczywistości
przedstawionej w „Izmaelu” Daniela Quinna
16.00
Dyskusja

16.20
Przerwa kawowa

16.40
Monika Weychert Waluszko, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Dlaczego nie pozwalamy się zmienić Romom?
17.00
Marta Smolińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Halil Altındere: parada (nie)chcianych tożsamości
17.20
Anne Peschken
UWAGA, LECĄ KAMIENIE albo o rzucaniu kamieniami w szklarni
17.40
Dyskusja. Zakończenie obrad

12 maja 2015 r.
(wtorek)

8.00
Otwarcie drugiego dnia obrad

8.20
Hubert Bilewicz, Uniwersytet Gdański
Polskość jako wyzwanie; polskość jako balast… O dylematach tożsamościowych sztuki w Polsce
8.40
Sławomir Majoch, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu
George Grosz w Toruniu? Wprowadzenie do problematyki (nie)obecności artystów czasów pruskich w historii sztuki Torunia
9.00
Katarzyna Kluczwajd, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Niechciane dziedzictwo. Przypadek muzeum w Toruniu
9.20
Michał Szlaga
Niechciane dziedzictwo na przykładzie Stoczni Gdańskiej
9.40
Dyskusja

10.00
Przerwa kawowa

10.20
Aleksandra Derra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Trinity College Dublin
Kobiety (w) filozofii. Kłopot z kategorią podmiotu oraz tożsamością dziedziny po interwencji feministycznej
10.40
Ewa Toniak, Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Collegium Civitas, Warszawa
„Manifest Kapłan był zabawny”. Feminizm a (nie)chciana tożsamość Natalii LL
11.00
Małgorzata Baka-Theis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Czarne matki” – o stereotypach i roli kobiet we współczesnej sztuce afrykańskiej
11.20
Dyskusja
11.40
Sebastian Dudzik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tożsamość na śmietniku – dwie narracje o wykluczeniu dzieci we współczesnej grafice
12.00
Katarzyna Lewandowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
127 niechcianych ciał w twórczości Teresy Margolles
12.20
Dyskusja

12.40
Przerwa kawowa

13.00
Ewelina Jarosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Narracja ofiary czy mocny, nieheteronormatywny podmiot kobiecy?
13.20
Jan Wiktor Sienkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jan Wojciech Osęki-Nowicki (Gianni Novischi), Sonety Williama Szekspira. „Sognare forse”
13.40
Katarzyna Szrodt, Uniwersytet Warszawski
Wykluczony czy wyróżniony – artysta na emigracji. Polscy artyści plastycy na emigracji w Kanadzie 1939-1989. Wybrane przykłady
14.00
Ewa Liniana Sobczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Poza nurtem. Twórczość religijna Wojciecha Antoniego Sobczyńskiego. Z badań nad sztuką polską na emigracji
14.20
Dyskusja. Zakończenie obrad.

14.40
Przerwa kawowa

15.00
Oprowadzanie po wystawie Działaj albo giń! Gustav Metzger – retrospektywa
16.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku

17.00
Zakończenie konferencji

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń