MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Konkurs na projekt gadżetu inspirowany postacią Mikołaja Kopernika!

Letnie spacery tematyczne!

Opublikowano: 7 lipca 2023 Views: 2344 Bez kategorii, Strona główna

Czarne dziury – nabór prac do pawilonu cyfrowego / Black Holes – open call

PL (scroll down for the English translation)

[AKTUALIZACJA: Nabór został zakończony 15 września 2023]

[AKTUALIZACJA: wydłużyliśmy maksymalny czas trwania pojedynczej zgłaszanej pracy do 25 minut]

[AKTUALIZACJA 08.08.23: Nabór został przedłużony do 15 września 2023]

Czarne dziury pozostają zjawiskiem tajemniczym, wciąż nie do końca zbadanym przez naukę. Obszary czasoprzestrzeni, z których nic nie może się wydostać, opisywane są za pomocą równań matematycznych i astrofizyki.

Pierwsza wizualizacja czarnej dziury została zaprezentowana w 2019 roku. Z obliczeń ekspertów udostępnionych w 2022 roku wynika, że we Wszechświecie istnieje co najmniej 40 miliardów czarnych dziur.

Te niezwykłe obiekty jawią się jako kosmiczne byty, których fenomen trudno przeniknąć ludzkim rozumem. Ekstremalne siły i zjawiska oddziaływające i zachodzące wewnątrz nich sprawiają, że ani światło, ani informacja nie są w stanie wydostać się na zewnątrz. Trudno zatem obserwować, co dzieje się wewnątrz za granicą wyznaczaną przez horyzont zdarzeń.

Czarne dziury jako koncept wydają się fascynującym wehikułem dla całej gamy kreatywnych idei – od abstrakcji, po twórczość przedstawiającą lub komentującą filozoficzne, polityczne, społeczne czy psychologiczne wyzwania współczesności.

Jeśli czujesz, że powyższe zdania rezonują z Twoimi pracami, poznaj regulamin naboru i stwórz z nami cyfrowy pawilon w ramach 6. edycji międzynarodowego, odbywającego się online biennale sztuki The Wrong.

Czego potrzebujemy?

  • Ciekawych dzieł oraz niewyłącznej, nieograniczonej i nieodpłatnej licencji na ich wykorzystanie w trakcie trwania Biennale.

Co wnosimy?

  • Dedykowaną projektowi platformę online, na której od 1 listopada 2023 do 1 marca 2024 będziemy przedstawiać prace.
  • Prezentację prac w naszych mediach społecznościowych oraz w przestrzeni CSW w ramach wydarzeń towarzyszących.

Co wnosi The Wrong?

  • Globalny zasięg dzięki 10 latom doświadczenia w łączeniu artystów, kuratorów i instytucji oraz platformie The Wrong Television nadającej sztukę 24 godziny na dobę.

Czekamy na prace wykonane w różnych technikach multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieł filmowych, fotograficznych i audiowizualnych. Nabór trwa do 15 września 2023.


EN

[UPDATE: The open call has ended on 15 September 2023]

[UPDATE: we’ve extended maximum duration of each submitted work to 25 minutes]

[UPDATE 08.08.2023: The open call has been extended to 15 September 2023]

 

Black holes remain a mysterious phenomena, yet to be fully understood by science. Described by astrophysics and mathematical formulas, they are regions of space-time from which nothing can escape.

The first visualisation of a black hole has been presented in 2019. In 2022 the experts estimated there are at least 40 billion black holes in the known universe.

Ordinary human minds struggle to grasp the true nature of these remarkable cosmic entities. Because of extreme forces and phenomena occurring inside black holes not light nor information can get outside of them. Hence, it is difficult to observe what happens beyond the border marked by an event horizon.

As a concept, black holes seem to be a fascinating vehicle for a plethora of creative ideas – from abstract art, to works presenting or commenting the philosophical, political, social or psychological challenges of modern times.

If you feel that the sentences above resonate with your works, familiarize yourself with the open call’s terms and conditions, and help us create a digital pavilion for the 6th edition of The Wrong – an international online biennale of art.

What do we need?

  • We need interesting artworks and a non-exclusive, unrestricted and royalty-free licence to use them for the duration of the Biennale.

What do we bring?

  • A dedicated website where the selected works will be exhibited from 1 November 2023 to 1 March 2024.
  • We will also showcase the selected works in our social media, as well as in the Centre of Contemporary Art in Toruń itself during events accompanying the pavilion.

What does The Wrong bring?

  • A global reach thanks to 10 years of experience in bringing together curators, artists and institutions, and the The Wrong Television platform streaming art 24/7.

We are looking for works created in a variety of multi-media techniques with a special emphasis on videos, photos and audiovisual creations. The open call ends on 15 September 2023.

Logotyp the Wrong Biennale

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń