MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Anna Skoczek – Neonowy Byk [recenzja]

Cykl / LOST IN TRANSLATION

Opublikowano: 6 września 2016 Views: 3135 Bez kategorii, Cykle, Kino Centrum

Cykl / KIEDY MUZYKA SPOTYKA SIĘ Z OBRAZEM

Kiedy muzyka spotka się z obrazem… – czyli o twórczych skutkach niezwykłego romansu muzyki z kinem

Związek muzyki z filmem trwa niemal od początków istnienia dziesiątej muzy. Niekiedy relacja ta jest bardzo żywa, innym razem beznamiętna. Często jednak przynosi widzom niezapomniane przeżycia, a w historii kina zapisuje się jako doskonałe połączenie obrazu i dźwięku. W obliczu rosnącego zainteresowania współczesnych widzów muzyką filmową, warto zwrócić uwagę na różnorodność aspektów, w jakich o tym gatunku można dzisiaj mówić.
Projekt Kiedy muzyka spotka się z obrazem… obejmuje cykl prelekcji, seansów i dyskusji na temat relacji między tymi dwiema dziedzinami. Na podstawie konkretnych scen bądź ścieżek dźwiękowych omówione zostaną wybrane zjawiska współczesnej muzyki filmowej i ich rola w budowaniu i recepcji dzieła filmowego. Ważnym zagadnieniem będzie również osoba kompozytora jako twórcy stojącego na granicy dwóch wielkich sztuk.

Autorka: Anna Józefiak – absolwentka filologii polskiej na UMK w Toruniu, autorka strony Klub Filmowy Obraz i Dźwięk (www.klubfilmowy.com) oraz redaktor naczelna serwisu Soundtracks.pl (www.soundtracks.pl). Od kilku lat akredytowany dziennikarz na festiwalach filmowych (Transatlantyk, Festiwal Muzyki Filmowej, Tofifest). Na co dzień – polonistka w jednym z toruńskich liceów.
Odbiorca: osoby zainteresowane, niezależnie od wieku.

Charakterystyka: każde ze spotkań składać się będzie z następujących elementów:
1. Prelekcja (10-15 minut) na temat szczególnej roli muzyki w prezentowanym dziele filmowym.
2. Pokaz filmu.
3. Dyskusja (20-30 minut) oparta na analizie wybranych scen, mająca na celu określenie charakteru i roli muzycznej ilustracji oraz ocenę dobranych przez kompozytora środków muzycznych.

Cel: pogłębienie wiedzy filmoznawczej uczestników z zakresu muzyki filmowej i jej relacji z obrazem; zwrócenie uwagi na rolę, jaką ten gatunek pełni w dziele filmowym na płaszczyźnie tworzenia i odbioru; uwrażliwienie odbiorców na znaczenie muzyki filmowej we współczesnej kulturze.

Tags: , , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń