MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Bruszewski Wojciech

YYAA, Tekst-Drzwi, Paczka zapałek, Łyżeczka

Zestaw filmów Wojciecha Bruszewskiego to zbiór czterech realizacji filmowych z lat 1973–1976 wykonanych przy użyciu kamery 35 mm. W krótkich i oszczędnych w środki formach artysta poddaje analizie medium filmowe, koncentrując się przede...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń