MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Wydawnictwo

Art next to fashion

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> ART next to FASHION – sztuka obok mody, tytuł niezwykle prosty, toporny, niewyszukany scala jednak całość zjawisk, łącząc je w jedną myśl. Wystawa to projekt naszkicowania relacji mody i sztuki w...

Znaki czasu

Mija właśnie 10 lat od momentu powołania do życia (luty 2006) Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Instytucji, która swój wystawienniczy charakter łączy z działalnością edukacyjną i promocją sztuki współczesnej....

Układ otwarty

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> „Gdy poproszono mnie o przygotowanie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, pomysł pokazania obok siebie prac rzeźbiarek z Niemiec i z Polski, reprezentantek różnych pokoleń, pojawił...

Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> Jarosław Kozłowski od lat 70. uważany jest za jedną z czołowych postaci konceptualizmu – wyróżnia go szczególna intelektualna dociekliwość w analizie logicznych struktur języka sztuki. Sam...

Jonas Gasiūnas – Malarstwo

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> Jonas Gasiūnas jest jednym z najważniejszych malarzy litewskich, ale i europejskich. Dla osób, znających jego dorobek, to oczywiste. Ale dla Europy, która go nie zna, brzmi to jak niewiele znaczący...

Antropologia geometrii

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> Projekt Antropologia geometrii dotyczy negocjacji pomiędzy dyskursem badawczym a intuicją artystyczną. Geometria to dziedzina matematyki, która zajmuje się pomiarem odległości, krzywizn, pól...

Arena

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> Katalog towarzyszący wystawie Arena W naszych czasach nie można „trzymać się z dala od polityki”. Te słowa George’a Orwella pozostają ciągle aktualne i prawdziwe, zwłaszcza w kontekście...

The Prince and Queens

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> Twórczość Karola Radziszewskiego ma charakter eklektyczny, w swojej praktyce artysta wykorzystuje szereg różnych mediów, fotografię, tekst, rysunek, film czy re-performance, które stanowią dla...

Locis

LOCIS to projekt, w ramach którego chcemy dzielić się wiedzą oraz stworzyć młodym artystom warunki do współpracy niezależnie od miejsca zamieszkania, a także umożliwić im nawiązywanie twórczych kontaktów oraz dialogu z uznanymi na...

Kolekcja Toruńska

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>> Powstająca od 2004 roku kolekcja toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej jest imponująca i wieloznaczna. Imponująca, bo zgromadziła świetne dzieła znakomitych artystów, a wieloznaczna – bo brak...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń