MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Spotkanie poetyckie w Czytelni

Spotkanie z Małgorzatą Czyńską, autorką książki o Katarzynie Kobro

Opublikowano: 26 lutego 2016 Views: 964 Książki, Wydawnictwo

Znaki czasu

Mija właśnie 10 lat od momentu powołania do życia (luty 2006) Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Instytucji, która swój wystawienniczy charakter łączy z działalnością edukacyjną i promocją sztuki współczesnej. Najważniejszym jednak aspektem jej statutowej aktywności jest budowanie kolekcji dzieł sztuki.  Kiedy w marcu 2014 roku ówczesny Minister Kultury zainaugurował Narodowy Program Kultury Znaki Czasu, przekazując środowisku artystycznemu Torunia pierwsze dzieła, będące zaczynem kolekcji, wiadomo było, że przed instytucją, która będzie realizować to przedsięwzięcie staje nie lada wyzwanie. Budowanie kolekcji bowiem jest szukaniem kompromisu miedzy tym, co lokalne a tym, co globalne, miedzy awangardą a tradycją. Kolekcja toruńska z pewnością nie jest jednolita, niektórzy zarzucają jej zbytnie zorientowanie na artystów regionalnych, ale jej kształt nie jest ostateczny i nowe nabytki, które wzbogacają jej różnorodność dają odbiorcom możliwość dokonywania własnych porównań i ocen.

Prezentacja kolekcji CSW w Kownie jest jej pierwszą odsłona zagraniczną, jednocześnie odbywa się w momencie symbolicznym dla samej instytucji, która obchodzi jubileusz powołania jej do życia (choć oficjalne otwarcie nastąpiło w 2008 roku). Cieszymy się ogromnie, że w tym historycznym kontekście kolekcja toruńskiego Centrum prezentowana będzie w kraju tak ściśle związanym z Polską.

  • Znaki czasu
  • Znaki czasu
  • Znaki czasu

KURATOR
Krzysztof Stanisławski

KATALOG
REDAKCJA
Anna Kompanowska

TEKSTY
Natalia Cieślak
Anna Dzierżyc-Horniak
Ewelina Jarosz
Anna Kompanowska
Piotr Lisowski
Anna Markowska
Marta Smolińska
Krzysztof Stanisławski

TŁUMACZENIA
Robert Błaszkiewicz
Katarzyna Dorocińska
Aleksandra Jakubczak
Damian Jasiński
Hanna Piątkiewicz
Maciej Pokornowski
Remigiusz Tkacz
Monika Ujma
Katarzyna Więckowska

KOREKTA
Natalia Cieślak
Ian Corkill
Paweł Falkowski
Giedrė Legotaitė
Katarzyna Radomska

SKŁAD
Marcin Treichel

KOORDYNACJA PROJEKTU
Piotr Zawałkiewicz

ISBN: 978-83-62881-80-2

 
 

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń