MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

DO CZYSTA / THE CLEANER – Marina Abramović

NOC KSIĘGARŃ W CSW!

Opublikowano: 2 października 2020 Views: 1436 Książki, Wydawnictwo

Znaki Apokalipsy

Więcej informacji o katalogu udziela Księgarnia Sztuki: ksiegarnia@csw.torun.pl

 

Redakcja: Mirosława Rochecka

Tłumaczenie Apokalipsy Św. Jana z oryginału: Ks. Dariusz Kotecki

Teksty: Magdalena Dembek, Ewa Dryglas-Komorowska, Ks. Adam Gembarski, Mirosław Jasiński, Ks. Witold Kawecki, Ks. Dariusz Kotecki, Paulina Kuhn, Kazimierz Piotrowski, Kazimierz Rochecki, Mirosława Rochecka, Szymon Jan Stenka

Kuratorzy: Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki

 

Wystawa Znaki Apokalipsy i towarzysząca jej obszerna publikacja prezentuje 172 dzieła 93 artystów polskich i zagranicznych — z Danii, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Brazylii i Francji. Przygotowania rozpoczęliśmy już w 2017 roku. Wtedy powstały pierwsze zaprezentowane tu dzieła. Na wystawie dominuje malarstwo, jest też grafika, rysunek, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina, a także dzieła multimedialne. Większość z nich powstała specjalnie na tę wystawę i jest prezentowana po raz pierwszy.

Koncepcja wystawy zakładała stworzenie wizualnej, artystycznej transpozycji tekstu Apokalipsy św. Jana. Nawiązujemy tu do średniowiecznej koncepcji „biblii pauperum”, która w dobie dzisiejszej cywilizacji obrazkowej znajduje nowe uzasadnienia.

W realizacji projektu posłużyliśmy się tekstem Apokalipsy św. Jana w nowym tłumaczeniu z oryginału ks. Dariusza Koteckiego. Tłumaczenie to jest także włączone do niniejszej publikacji. Zadanie było trudne i niezwykle złożone, jednak udało się zrealizować jego założenia. Każdy niemal werset tekstu Księgi Objawienia ma na wystawie swój wizualny desygnat w postaci przypisanego mu dzieła. W ten sposób cały tekst Apokalipsy św. Jana został przetransponowany na język wizualny — język obrazu, symbolu, znaku. Każde z prezentowanych tu dzieł jest zatem swoistym znakiem Apokalipsy.

Cała wystawa stała się wspólnym spójnym przekazem przesłania Apokalipsy św. Jana skierowanego do współczesnego odbiorcy. Dziełom towarzyszą na wystawie fragmenty tekstu, które były dla nich inspiracją. Ekspozycja w sposób niezwykle skondensowany nasycona jest wrażliwością, artystyczną ekspresją i osobowością autorów prezentowanych tu prac. Są to wypowiedzi często bardzo osobiste, zaangażowane i głębokie. Całość aranżacji zespolona jest zainstalowanym w przestrzeni dźwiękiem, który dopełnia zawarty w niej przekaz, pobudza wyobraźnię widza, kreuje nastrój. Duże znaczenie dla klimatu wystawy ma także światło, które wydobywa z półmroku zainstalowane tu obiekty. Celem tej wystawy nie jest szokowanie, czy też epatowanie widza katastroficznymi wizjami, ale zachęcenie do refleksji i choć ma też strefy mocne w wyrazie, czy wręcz wstrząsające, jej przesłanie jest jednak pozytywne, dające poczucie sensu i nadziei.

Jest tu zgromadzonych wiele znakomitych dzieł, wielu znakomitych twórców, którzy stworzyli wspólną, mocną wypowiedź, która współbrzmi w jednym czasie, w jednej przestrzeni, niczym podniosła wizualna symfonia. Wiele wątków, wiele nastrojów, wiele bodźców… O tym nie da się opowiedzieć. To trzeba zobaczyć a wrażenia z wystawy uzupełnić lekturą tej obszernej, wspaniałej publikacji.

 

Redaktor prowadzący: Anna Kompanowska

Tłumaczenia: Magdalena Kopczyńska, Hanna Piątkiewicz, Zofia Popiak-Smith, Anna Wójtowicz, Monika Ujma

Korekta: Ian Corks, Paweł Falkowski, Bartosz Ludkiewicz, Anna Kompanowska, Katarzyna Radomska

Reprodukcje prac: Wojciech Woźniak

Zdjęcia z ekspozycji: Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki

Okładka i strony tytułowe rozdziałów: Piotr Młodożeniec

Skład: Marcin Treichel

Druk: Artis poligrafia s.c.

 

Wydawcy:

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, ISBN: 978-83-66475-05-2

TNOiK Dom Organizatora w Toruniu, ISBN: 978-83-7285-918-1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 

 

Seria wydawnicza: FORUM SZTUKI

 

Projekt wydawniczy i przygotowanie do druku dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. 

Druk dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Torunia.

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń