MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Spotkanie autorskie wokół książki „Zakonnice odchodzą po cichu” Marty...

Spotkanie poetyckie w Czytelni

Opublikowano: 5 lutego 2016 Views: 785 Książki, Wydawnictwo

Układ otwarty

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

„Gdy poproszono mnie o przygotowanie wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, pomysł pokazania obok siebie prac rzeźbiarek z Niemiec i z Polski, reprezentantek różnych pokoleń, pojawił się w sposób naturalny. Pewnym wyzwaniem wynikającym z przyjętej perspektywy czasowej było poszukiwanie mniej oczywistych zestawień, które pozwoliłyby po raz pierwszy skonfrontować różne lecz powiązane ze sobą głosy bez konieczności ograniczania się do nazwisk dobrze znanych artystów o międzynarodowej renomie. Charakterystyczna architektura toruńskiego CSW stanowiła dodatkowe wyzwanie, choćby ze względu na niemal sakralny wydźwięk głównej sali i jej potężne rozmiary. Pozbawiona większości stałych elementów, które dominowały nad prezentowanymi tam wcześniej wystawami, potrzebowała nowej koncepcji przestrzennej, domagała się uruchomienia „pustej” przestrzeni.”

Eva Scharrer

  • Układ otwarty
  • Układ otwarty
  • Układ otwarty

KURATORKA
Eva Scharrer

KOORDYNACJA PROJEKTU
Paulina Kuhn

PRODUKCJA WYSTAWY
Wojciech Ruminski

KATALOG
REDAKCJA
Eva Scharrer

TEKSTY
Paulina Kuhn
Katarzyna Lewandowska
Eva Scharrer
Natalia Cieślak (tekst broszury)

TŁUMACZENIA
Natalia Cieślak
Damian Jasiński
Monika Ujma

KOREKTA
Ian Corkill
Paweł Falkowski
Katarzyna Radomska

PROJEKT I SKŁAD
Urszula Jara

ISBN: 978-83-62881-83-3

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń