MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Zdjęcie z warsztatów

02.09.2017 Bajki z rzutnika – Lech, Czech i Rus...

„Koliste jeziora Białorusi”. Spotkanie z Mateuszem Marczewskim

Opublikowano: 8 września 2017 Views: 1193 Książki, Wydawnictwo

PromienioTwórczość

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

WystawaPromienioTwórczość”przedstawia osiągnięcia malarskie i rzeźbiarskie dwojga polskich artystów z Wielkiej Brytanii – Caroliny Khouri oraz Wojciecha Antoniego Sobczyńskiego. Prezentacja inauguruje cykl wystaw polskiej sztuki na emigracji pt. „Sztuka w poczekalni”, pod opieką naukową prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

 

Tytułowa „PromienioTwórczość” nabiera w pracach polskich artystów z Londynu metaforycznego znaczenia w odniesieniu do współczesnego „teraz” (connect with the present). Jest symbolem „bycia w zasięgu” i w łączności z otaczającym nas światem zewnętrznym, „promienioTwórczo”przekształconym na czynnik twórczy, co stanowi specyfikę niewygasającej inspiracji.

 

W dziełach Caroliny Khouri i Wojciecha Sobczyńskiego „promienioTwórczość” to przede wszystkim wzajemne oddziaływanie i przenikanie, zarówno w ich pracach indywidualnych, jak i razem tworzonych kompozycjach, powstających od lat we wspólnej przestrzeni życiowej i artystycznej – w harmonii pomiędzy ideami i poszukiwaniami. Nie brakuje w nich wyraźnie dostrzegalnych różnic, ale i podobieństw, wynikających z koegzystencji sztuki i płci – mężczyzny i kobiety. To próba charakterów w realizacji odrębnych postaw twórczych, świadczących jednocześnie o wolności i stymulującej „grawitacji współistnienia”.

  • PromienioTworczość
  • PromienioTworczość
  • PromienioTworczość

KURATORZY
Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
Mateusz Kozieradzki

KOORDYNATORKA
Renata Sargalska

REALIZACJA WYSTAWY
Wojciech Ruminski

REDAKCJA
Prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
Mateusz Kozieradzki

TŁUMACZENIA
Damian Jasiński
Monika Ujma

KOREKTA
IanCorkill
Katarzyna Radomska

SKŁAD
Marcin Treichel

ISBN: 978-83-62881-91-8

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń