MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kolekcja Toruńska

The Prince and Queens

Opublikowano: 13 września 2014 Views: 729 Książki, Wydawnictwo

Locis

LOCIS to projekt, w ramach którego chcemy dzielić się wiedzą oraz stworzyć młodym artystom warunki do współpracy niezależnie od miejsca zamieszkania, a także umożliwić im nawiązywanie twórczych kontaktów oraz dialogu z uznanymi na świecie artystami/architektami, którzy również wezmą udział w projekcie. Do każdej edycji program rezydencji zapraszani będą młodzi artyści z Polski, Szwecji i Irlandii. Mimo tego, że programy rezydencji i programy badawcze, organizowane przez trzy współpracujące ze sobą instytucje – Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Botkyrka Konsthall w Sztokholmie oraz Centrum Rzeźby Leitrim w Manorhamilton, są od siebie niezależne, łączy je wspólne zainteresowanie kwestiami dotyczącymi przestrzeni oraz tego, w jaki sposób jest ona wykorzystywana/przetwarzana przez ludzi.

  • Locis
  • Locis
  • Locis

Redaktor
Anneli Backman

Tłumaczenie z  Polskiego na Angielski
Damian Jasiński

Korekta
Eva MacSearraigh
Bettina Schultz

Grupa kuratorska
Philip Delamere
Dobrila Denegri
Joanna Sandell

ISBN: 978-91-982281-0-6

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń