MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

20.09.2017 – Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem. „Maum. Dom duszy”

Biało-Czerwono-Biali

Opublikowano: 13 września 2017 Views: 1633 Książki, Wydawnictwo

Ex Digitalis

„Pierwszym polskim ekslibrisem jest pochodzący z 1516 roku drzeworyt wykonany dla Macieja Drzewickiego, biskupa i prymasa Polski, tłoczony w wiedeńskiej oficynie Hieronima Wietora. W jego rysunku,na kartuszu zwieńczonym biskupimi insygniami: pastorałem i infułą, przedstawiono cielę – tj. herb rodowy właściciela: Ciołek. Całość umieszczona w obramowaniu architektonicznym. Autor tego znaku nie zapomniał umieścić na nim daty, dzięki czemu możemy precyzyjnie określić czas powstania ekslibrisu.

Przez stulecia ekslibris się rozwijał, rozwijała się fabuła rysunkowa przedstawiona na znakach, wzbogacały się techniki ich wykonania. Każde nowe odkrycie, każdy wynalazek techniczny, wcześniej czy później znajdował zastosowanie w sztuce.  To, co miało ułatwić i usprawniać życie, pracę, bytowanie, po dostaniu się w ręce artystów, stawało się narzędziem lub środkiem realizowania dzieł sztuki. I tak techniki graficzne wzbogaciły się o różnorodne techniki metalowe, typografię, fotokopię, coraz bardziej skomplikowane techniki drukarskie, aż nastał wiek XX i wynaleziono techniki cyfrowe. Pojawił się komputer z swoimi nieorganicznym wręcz możliwościami. 

Kiedy podjęto pierwsze próby wykorzystania komputera do realizacji dzieł sztuki? Wydaje się, że od kiedy komputer wszedł do użytku. A w Polsce? Bez wątpienia od momentu, kiedy urządzenie to pojawił się w naszym kraju, a więc, być może, od lat 70.  ub. wieku, a może jeszcze wcześniej. Czy uda się to ustalić? – trudno przewidzieć.”

Andrzej Znamirowski

 

  • Ex Digitalis
  • Ex Digitalis
  • Ex Digitalis

Kurator
Marek Głowacki

Koordynacja
Anna Kompanowska

Projekt graficzny i skład katalogu
Marek Głowacki

Redakcja
Anna Kompanowska

Tłumaczenie
Damian Jasiński

Korekta
Ian Corkill
Katarzyna Radomska

ISBN: 978-83-62881-76-5

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń