MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

okładka książki Arkadiusza Jabłońskiego

Miszmasz w naszej Czytelni!

Ogólnopolski Przegląd Exlibrisów Cyfrowych ExDIGITALIS Salon 2015 – ogłoszenie...

Opublikowano: 16 października 2015 Views: 1109 Książki, Wydawnictwo

Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

Jarosław Kozłowski od lat 70. uważany jest za jedną z czołowych postaci konceptualizmu – wyróżnia go szczególna intelektualna dociekliwość w analizie logicznych struktur języka sztuki. Sam artysta, nie odcinając się od zainteresowań paradoksami logiki i grami językowymi, często polemizował z tego rodzaju uproszczoną klasyfikacją, wskazując na obecność w swoich pracach, także tych najbardziej „analitycznych”, prywatnych szyfrów związanych z osobistymi odczuciami i doświadczeniami rzeczywistości.

W ramach toruńskiej wystawy pokazywane były m.in. szkice, rysunki, obrazy i asamblaże z drugiej połowy lat 60., w większości nigdy dotychczas nieeksponowane i niejako odkryte na nowo przez samego autora. Odsłaniały one nieznane dotąd oblicze artysty, wówczas jeszcze studenta poznańskiej PWSSP. Powstałe całkowicie niezależnie od obowiązujących programów prace są zapisem bardzo subiektywnych doznań i doświadczeń, odnoszących się również do kontekstu politycznego tamtego czasu. Zaprezentowano również zbiory rysunkowe oraz prace fotograficzne związane z jednej strony z dekonstrukcją zużytych form artykulacji, z drugiej – z radykalnym poszukiwaniem nowego języka sztuki, a także prace badające różnego rodzaju relacje między obiegowymi pojęciami a rzeczywistością, między słowem a tym, co widzialne i tym, co możliwe tylko w wyobraźni. Również pośród nich były prace, które dotychczas nie były nigdzie eksponowane. Dopełnieniem wystawy było działanie w przestrzeni publicznej Torunia – kontynuacja akcji przeprowadzonej kilkadziesiąt lat temu w Osiekach, Koszalinie i w Poznaniu, później też w Dreźnie, polegającej na desygnowaniu wybranych miejsc jako Stref Wyobraźni.

  • Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980
  • Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980
  • Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965-1980

Kurator
René Block

KATALOG
redakcja
Jarosław Kozłowski
współpraca / cooperation: Natalia Brandt

Teksty
René Block
Bożena Czubak
Luiza Nader
Maria Anna Potocka

REDAKCJA TECHNICZNA
Anna Kompanowska

Tłumaczenia
Zofia Smith
Monika Ujma

Korekta
Natalia Cieślak
Ian Corkill
Katarzyna Radomska

Projekt graficzny
Anna Hegman, K+S
Grzegorz Laszuk, K+S

Skład
Marcin Treichel

Zdjęcia
Natalia Brandt
Michał Diament
Kinga Kozłowska
Jarosław Kozłowski
Natalia Miedziak
Jerzy Nowakowski
Wojciech Olech (widoki instalacji)

ISBN: 978-83-62881-48-2

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń