MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Spotkanie literackie, gość Paweł Dunin-Wąsowicz

Seryjni poeci / Adam Kaczanowski i Tomasz Bąk

Opublikowano: 15 kwietnia 2016 Views: 1099 Książki, Wydawnictwo

Art next to fashion

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

ART next to FASHION – sztuka obok mody, tytuł niezwykle prosty, toporny, niewyszukany scala jednak całość zjawisk, łącząc je w jedną myśl. Wystawa to projekt naszkicowania relacji mody i sztuki w oparciu o twórców głównie polskich wraz z dodatkowo zaproszonym do projektu serbskim projektantem. Ekspozycja umożliwiła spotkanie w jednej przestrzeni trzech grup twórców: artystów, projektantów oraz osób niejako wolnych, które nie utożsamiają się z wcześniej wymienionymi. Ich interdyscyplinarne działania często wymykają się wyraźnym definicjom, tworząc w ten sposób z perspektywy artystycznej bardzo ciekawy obszar do badań.

  • Art next to fashion
  • Art next to fashion
  • Art next to fashion

Kurator
Mateusz Kozieradzki

Koordynacja
Renata Sargalska

Katalog pod redakcją
Mateusza Kozieradzkiego

Teksty
Mateusz Kozieradzki, Wacław Kuczma, Jan Wiktor Sienkiewicz

Teksty pokonferencyjne
Monika Renata Górska, Ewa Gutmańska-Gralak, Mariusz
Kostrzewski, Mateusz Kozieradzki, Dominika Łukoszek, Szymon
Owsiański, Monika Rak, Michał Wójciak

Redakcja językowa i korekta
Paweł Falkowski, Katarzyna Radomska

Fotografie
Dawid Paweł Lewandowski

Skład
Dawid Paweł Lewandowski

ISBN: 978-83-62881-89-5

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń