MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

The Prince and Queens

Antropologia geometrii

Opublikowano: 16 grudnia 2014 Views: 1751 Książki, Wydawnictwo

Arena

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

Katalog towarzyszący wystawie Arena

W naszych czasach nie można „trzymać się z dala od polityki”. Te słowa George’a Orwella pozostają ciągle aktualne i prawdziwe, zwłaszcza w kontekście ostatnich dwóch dekad. Począwszy od obalenia muru berlińskiego, poprzez zawalenie się World Trade Center, aż po globalny kryzys finansowy, życie w skali całej planety staje się coraz bardziej podporządkowane wpływowi polityki. Sztuka zarówno prowadzi do tych przewrotów, jak i je dokumentuje. Szuka ona nowych dróg zmian społecznych, ale także tworzy przestrzeń refleksji i dyskusji. Dokładnie na tych zagadnieniach oparta jest Arena – projekt, który funkcjonować ma nie tylko jako wystawa, ale też program zmieniających się pokazów wideo – medium, które w sposób najbardziej masowy rozpowszechnia i kanalizuje dziś przekaz artystyczny. To również platforma wykładów, spotkań i dyskusji z udziałem międzynarodowych kuratorów oraz uczestniczących w projekcie artystów i gości z Polski.
Punktem odniesienia projektu wystawienniczego Arena jest twórczość i artystyczna sylwetka Josepha Beuysa. Będąc personifikacją artysty-demiurga, nauczyciela, aktywisty, jak również „pracownika socjalnego” – w najszerszym tego słowa znaczeniu – Beuys stanowi postać referencyjną, której dziedzictwo wciąż ma duże znaczenie, gdy podnoszone są kwestie politycznego i społecznego zaangażowania sztuki. Tytuł wystawy nawiązuje do „Arena” (gdzie bym dotarł, gdybym był inteligentny!), która wyznacza punkt zwrotny w jego działalności jako artysty i aktywisty. Jest ona tematyczną ramą projektu, będąc punktem wyjścia do postawienia pytań: w jaki sposób sztuka funkcjonuje w warunkach społecznych i radzi sobie z aktualnymi politycznymi konfliktami oraz jak odzwierciedla te momenty kryzysów.

Arena
11.04 – 28.09.2014

KURATOR
Dobrila Denegri

KURATORZY PROGRAMÓW FILMOWYCH
Antonia Alampi
Jude Anogwih
Sergio Edelsztein
Katerina Gregos

KURATOR ANEKSU
MILCZENIE MARCELA DUCHAMPA JEST PRZECENIANE
Piotr Lisowski

KATALOG
REDAKCJA
Dobrila Denegri

TEKSTY
Dobrila Denegri
Antonia Alampi
Jude Anogwih
Sergio Edelsztein
Katerina Gregos
Piotr Lisowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Natalia Cieślak

TŁUMACZENIA
Natalia Cieślak
Paulina Kuhn
Monika Ujma
Zofia Smith

KOREKTA
Ian Corkill
Paweł Falkowski
Paulina Kuhn
Katarzyna Radomska

PROJEKT GRAFICZNY
Grzegorz Laszuk, K+S
Anna Hegman, K+S

SKŁAD
Marcin Treichel

ZDJĘCIA
Jacek Chmielewski
Natalia Miedziak
Sebastian Miś
Wojciech Olech
Tytus Szabelski

KONSULTACJA ARANŻACJI
Jonas Nobel, Uglycute

REALIZACJA WYSTAWY
Wojciech Ruminski

MULTIMEDIA
AUDIOPROJEKT Tomasz Baranowski

KOORDYNACJA PROJEKTU
Paulina Kuhn

OKŁADKA
Marinella Senatore
Szkoła tańca narracyjnego, 2013
kadr z wideo, wideo, 18’41”
dzięki uprzejmości artystki

© Autorzy tekstów
© 2014 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
Wszystkie prawa zastrzeżone

DRUK: ARTiS Poligrafia s.c.

ISBN: 978-83-62881-43-7

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń