MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Arena

Jonas Gasiūnas – Malarstwo

Opublikowano: 8 marca 2015 Views: 861 Książki, Wydawnictwo

Antropologia geometrii

Kup teraz w Księgarni Sztuki >>>

Projekt Antropologia geometrii dotyczy negocjacji pomiędzy dyskursem badawczym a intuicją artystyczną. Geometria to dziedzina matematyki, która zajmuje się pomiarem odległości, krzywizn, pól powierzchni i innych wymiarów świata fizycznego. Antropologia z kolei zajmuje się badaniem człowieka, jego miejsca w kulturze, społeczeństwie i strukturach władzy. Pojęcie geometrii symbolizuje tutaj wszechobecny system, który w racjonalny sposób organizuje naszą rzeczywistość na poziomie ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Jego „geometryczność” polega na projektowaniu układów odniesień, którym musimy się ustawicznie podporządkowywać. Kontestując system, jednocześnie zdawać sobie należy sprawę, że jesteśmy od niego uzależnieni, że podtrzymuje on naszą egzystencję. Żyjemy w świecie niezwykle skomplikowanych relacji, które tworzą piramidalne sieci dynamicznych geometrycznych powiązań, których znaczenia już nie rozumiemy. W swoich artystyczno-badawczych projektach uczestnicy wystawy poszukują nie tylko krytycznego języka opisu rzeczywistości, ale także próbują zrozumieć zmiany kulturowe i społeczne i odnaleźć indywidualne sposoby ekspresji. Artyści jako „nowi antropolodzy” odnajdują podczas swoich poszukiwań „nowe plemiona” i opisują ich kulturowe uwarunkowania. W geometrycznym układzie porządkującym i dyscyplinującym życie społeczne odnajdują luki, w których jest miejsce dla zachowań nieracjonalnych i nadających tytułowej geometrii jej antropologiczny wymiar.

  • Antropologia geometrii
  • Antropologia geometrii
  • Antropologia geometrii

KURATOR
Marek Wasilewski

REDAKCJA
Marek Wasilewski

TEKSTY
Marek Wasilewski
Paweł Łubowski

REDAKCJA TECHNICZNA
Anna Kompanowska

TŁUMACZENIA
Hanna Piątkiewicz
Zofia Smith
Monika Ujma

KOREKTA
Ian Corkill
Paweł Falkowski
Katarzyna Radomska

PROJEKT GRAFICZNY
Grzegorz Laszuk, K+S
Anna Hegman, K+S

SKŁAD
Marcin Treichel

OKŁADKA
Ewa Kubiak, Archiwum / Archive, rysunek na papierze /2014

ZDJĘCIA
Marek Wasilewski

ISBN: 978-83-62881-44-4

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń