MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Petra, reż. Jaime Rosales, Dania / Francja / Hiszpania...

Rafał Bujałkowski – Dama i walet [recenzja]

Opublikowano: 26 czerwca 2019 Views: 2206 Kino Centrum, Wydarzenia

Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe „Oko Nigdy Nie Śpi”

Kiedy: 30.06.2019– 04.07.2019
Gdzie: 
Pałac Ostromecko / Galeria Miejska bwa Bydgoszcz / Centrum Sztuki Współczesnej Toruń / Hala Moderator Inwestycje Bydgoszcz

Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe Oko Nigdy Nie Śpi to bydgoski festiwal sztuk wizualnych. W 2019–2021 odbędą się kolejne trzy edycje ( VI, VII, VIII), a tematami będą w kolejności: Gra; Śmiech i Śmieszność; Chaos i Porządek. Podstawę ideową wszystkich edycji opracował prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko. Integralną częścią wydarzenia jest sympozjum relacyjne odbywające się równolegle do części artystycznej oraz rezydencje artystyczne, w których uczestniczą twórcy Polscy i zagraniczni. W ostatniej (V) edycji Festiwalu wzięło udział ok. 65 artystów i intelektualistów. Na przestrzeni ostatnich 5 lat gościliśmy artystów z USA,  Francji, Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Finlandii i.in. Efektem spotkań festiwalowych stało się wiele późniejszych wspólnych projektów angażujących artystów i naukowców z całego świata. Spotkania i działania festiwalowe będą odbywać się w Pałacu Ostromecko, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Studiu Filmowym Czarnego Karła mieszczącym się na terenie hal poprodukcyjnych firmy Moderator Inwestycje Sp.zoo.

Spotkania Oko Nigdy Nie Śpi od samego początku kształtują się wokół koncepcji „spotkań nieprzypadkowych”, to znaczy takich, które na nowo – i we wspólnotowym wysiłku – podejmują doniosłe, „przewodnie” idee uniwersalnej kultury i starają się na nowo, w języku współczesnych form wyrazu artystycznego i intelektualnego zmierzyć się z istotnymi problemami, które wybitny filozof egzystencji, Karl Jaspers, określił jako „sytuacje graniczne”. Tym samym spotkania te stają się szczególnym miejscem przenikania się – w żywym, twórczym procesie – rozmaitych kulturowych tradycji, nierzadko odległych i archaicznych, ze współczesnością żywą, ze sztuką i myślą poszukującą, eksperymentującą, otwartą na przyszłość. Chodzi w  nich również o ukazanie więzi pomiędzy przestrzenią lokalną – dorobkiem tego dramatycznego i wielokulturowego pogranicza, jaki stanowiły i stanowią ziemie dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego – a kulturą powszechną, zarówno narodową, jak  i uniwersalną. Ale chodzi też o ważny aspekt edukacyjny i, szerzej, społeczny – o budowanie więzi pomiędzy sztuką i kulturą „wysoką”, a codziennością o inicjowanie w różnych środowiskach miejscowych zainteresowania twórczością artystyczną i w niej udział.

Spotkania Oko Nigdy Nie Śpi goszczą co roku nie tylko wybitnych artystów i intelektualistów zagranicznych i polskich, nie tylko twórców z Kujaw i Pomorza, ale też działaczy społecznych i oświatowych oraz organizatorów kultury. W spotkaniach uczestniczą też coraz chętniej mieszkańcy Bydgoszczy i innych miejscowości Kujaw, Pałuk czy Torunia, także młodzież studencka i licealna.

Cele Międzynarodowych Spotkań Nieprzypadkowych Oko Nigdy Nie Śpi bardzo szczegółowo zostały opisane przez honorowego członka grupy artystycznej Czarny Karzeł (organizator spotkań) – prof. Zbigniewa Mikołejko. Oprócz celów szczegółowych takich jak popularyzacja kultury i sztuki, współpraca między podmiotami, promocja, budowanie odpowiedzialnej widowni, angażowanie młodzieży i seniorów, uspołecznianie kultury, prezentacja najważniejszych współczesnych dokonań artystycznych itd. itp. przyświecają nam cele o znaczącym potencjale kulturotwórczym w wymiarze cywilizacyjnym. Jest to dyskurs, który od ponad 5 lat staramy się realizować poprzez spotkania.

Wydarzenia w Centrum Sztuki Współczesnej:

3 lipca (środa), Kino Centrum

godz. 18.30
Urszula Usakowska-Wolff, Olga Magieres, Anna Zielińska, Natasza Czerwińska, Agnieszka Zaręba, performans Czerwone rękawiczki        

godz. 19.00
Ironia i prawda. Co znaczy dzisiaj autentyczność w kulturze? – panel dyskusyjny z udziałem Andy Rottenberg, Mirosława Bałki, Zbigniewa Mikołejki, Krzysztofa Kozłowskiego i Grzegorza Brzozowskiego jako prowadzącego  (CSW w Toruniu)

Więcej informacji i szczegółowy program (klik)

 

Tags: ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń