MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

logo Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Festiwal Nauki i Sztuki 2014 w CSW

plakat Gościnna pracownia mebla

Gościnna pracownia mebla

Jerzy Kaczmarek

Opublikowano: 7 kwietnia 2014 Views: 1975 Dla dorosłych

ARENA: wykład Jerzego Kaczmarka „Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktyczna realizacja”

czwartek, 24 kwietnia, 18:00, przestrzeń wystawy ARENA

W ramach programu towarzyszącego wystawie Arena zapraszamy na wykład dr. Jerzego Kaczmarka zatytułowany Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa i jej praktyczna realizacja.

Spotkanie dotyczyć będzie teorii rzeźby społecznej (soziale Skulptur) sformułowanej przez Josepha Beuysa (1921-1986). Omówione zostaną również założenia pokrewnych koncepcji, których tenże twórca jest autorem, a mianowicie: teorii plastycznej (plastische Theorie), poszerzonego pojęcia sztuki (erweiterter Kunstbegriff) i poszerzonego pojęcia nauki (erweiterter Wissenschaftsbegriff). Koncepcje te nawzajem się dopełniają i stanowią konstrukt teoretyczny, który z kolei jest wyznacznikiem konkretnych działań Beuysa na obszarze artystycznym, społecznym i politycznym. Zostanie ukazane również społeczne podłoże jego koncepcji i działań, jak i szersze odniesienie do różnych kierunków sztuki współczesnej, a także znaczenie i dziedzictwo Josepha Beuysa dla współczesnej refleksji i praktyki artystycznej. Wykład uzupełniony będzie materiałami wizualnymi (zdjęcia, filmy) i nagraniami audio.

Jerzy Kaczmarek, dr (ur. 1964), adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje się socjologią sztuki i socjologią wizualną. Główne obszary jego zainteresowań to śledzenie związków pomiędzy utopią a sztuką oraz analiza sztuki przedmiotu w kontekście procesów uprzedmiotowienia i alienacji. Jest autorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej koncepcjom artystycznym i społecznym Josepha Beuysa („Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001). Poza tym inicjator, teoretyk i praktyk Akcji Droga.

Po wykładzie zapaszmy do Kina Centrum na pokaz filmowy: 

Sztuka w filmie: Międzynarodowy Przegląd Sztuki Video: THE 02

Kino Centrum, godz. 19.00

więcej na: 

https://csw.torun.pl/kino-centrum/sztuka-w-filmie/sztuka-w-filmie-miedzynarodowy-przeglad-sztuki-1

Wstęp wolny!

Tags: , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń