MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Drejas Anna

Próba XXIII

Pod względem malarskim Próba XXIII jest najbardziej surowym obrazem cyklu. Została pozbawiona, charakterystycznej dla innych Prób, gry fakturalno-chromatycznej, uzyskiwanej zamaszystymi, rytmicznymi pociągnięciami płaskiego pędzla. Gęsta...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń