MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Skan fragmentu książki dla dzieci

CO W KSIĄŻCE PISZCZY?

Okładka książki M. Kosińskiej

CIAŁO FILMU. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej

Opublikowano: 19 listopada 2012 Views: 1022 Cykle Czytelni, Czytelnia, Przestrzeń Literatury

Literaci po godzinach: Kobieta eksperyment kontra kobieta próg. O kobiecym pisaniu w odwołaniu do oświeceniowej powieści

22 listopada, czwartek, godz. 18.00, Czytelnia CSW, wstęp wolny.

Podczas pierwszego spotkania oddamy głos paniom i kobiecemu pisaniu. Wraz z mgr Weroniką Pawlik-Kwaśniewską zwrócimy się ku Oświeceniu. Przedmiotem wykładu będzie analiza dwóch powieści polskich: Podolanki Michała Dymitra Krajewskiego (1784) i Strachu w zameczku Anny Mostowskiej (1806). Utwory te posłużą za materiał do skonstruowania definicji kobiecego pisania przez pryzmat obecnych w nich postaci kobiecych.

Określenie „kobieta eksperyment” dotyczy tytułowej bohaterki powieści Krajewskiego – Marysia to kobieta mówiąca o swojej płci męskim, patriarchalnym, krytykującym głosem. Jej narratorski głos jest głosem zapożyczonym, zdeformowanym głosem męskim, który kontroluje w pełni tekst, słowo, przestrzeń powieści. Sformułowanie „kobieta próg” odnosi się do bohaterek utworu Mostowskiej pełniących rolę progu, o który męskie poczucie dominacji i nieomylności rozbija się w proch – mężczyzna nie zostaje dopuszczony do głosu, jego zdanie i jego reakcja okazują się nieistotne .

Skonfrontowanie żeńskiego z męskim tekstem, umożliwi uwypuklenie różnicy w sposobie społecznego, obyczajowego i tekstualnego obrazowania kobiety. Podczas wystąpienia pojawią się odwołania przede wszystkim do Irigariańskiej logiki tożsamości, écriture féminine Hélène Cixous i literatury osiemnastego wieku. Poruszony zostanie również problem, czy kobiece pisanie automatycznie oznacza tekst napisany przez kobietę.

Weronika Pawlik-Kwaśniewska jest absolwentką filologii polskiej (specjalizacja: krytycznoliteracka) i archeologii, a obecnie studentką Studiów Doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie pozostaje pod opieką naukową dr hab. Danuty Kowalewskiej. W swojej dysertacji doktorskiej opracowuje problematykę przedstawień kobiecych w męskich i żeńskich tekstach polskiego oświecenia. Efektem tej  działalności naukowej są liczne publikacje.  Zainteresowania badawcze to: historia literatury i kultury oświecenia, osiemnastowieczna powieść, gender studies.

Tags: , , ,

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń