MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kolekcja sztuki CSW

Autor Tytuł
Bereś Jerzy Ołtarz zmian
Bereś Jerzy Wiatr historii
Białecka Beata Ewa Samotrzeć
Bochenek Anna Zaistnieć
Bodzianowski Cezary Zawsze stałem w cieniu kina
Bohdanowicz Maciej Imitacja prawdy. Prawda?
Borcz Andrzej Pejzaż XXXI
Borysowski Stanisław Kompozycja
Borysowski Stanisław Kompozycja abstrakcyjna
Breguła Karolina Zupa

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń