MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kolekcja sztuki CSW

Autor Tytuł
Szary Marek Zwiastowanie
Supergrupa Azorro Azorro Standard
Stępak Marian Skarpetki II
Stec Zbigniew Koniec wakacji
Sobczyk Marek K. Kobro prasuje/prasująca
Słobosz Józef Trawy z cyklu Morze
Simińska Aleksandra Zasłona
Salehi Mana Jezioro Orumiyeh
Riegel Jerzy Toruń – Ratusz
Retkowska Izabela Świadectwa nieobecności II

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń