MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Dla dorosłych

zdjęcie do wydarzenia Artystki - Anarchistki

ARTYSTKI ANARCHISTKI

czwartek, 18 października, godz.18.00, Czytelnia CSW Projekt  dotyczy Artystek – Buntowniczek w szerokim rozumieniu tego słowa. Prowokacją do skonstruowania takiego bloku tematycznego były niedawne wydarzenia w Rosji związane z szeroko...

zdjęcie do wydarzenia Dzień na Plus

DZIEŃ NA PLUS DLA SENIORA: DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI

czwartek, 11 października 2012, godz.12.00  Rozważania i warsztaty książkowe dla dorosłych. Podczas spotkania otworzą się przed nami słynne „Drzwi do biblioteki” zaprezentowane w 1977roku w Kassel, mieście w którym tworzyli Bracia...

logotyp programu 60+ Kultura

Kulturalny weekend dla seniorów

Akcja ma na celu zniwelowanie trzech barier, jakie osoby starsze napotykają w kontakcie z kulturą – finansową, kompetencyjną i społeczną, zachęcając tym samym seniorów do czynnego udziału w życiu kulturalnym.   29. i 30. września...

plakat do wydarzenia SPRAWA NIEZNALSKIEJ I OBRAZA UCZUĆ RELIGIJNYCH

SPRAWA NIEZNALSKIEJ I OBRAZA UCZUĆ RELIGIJNYCH

piątek, 15 czerwca, piątek, godz. 17.00, Pokój z kuchnią, WSTĘP WOLNY Pierwszy wykład z cyklu „Prawo a sztuka” dotyczyć będzie obrazy uczuć religijnych widzianych przez pryzmat najsłynniejszego „procesu przeciw artyście” w...

zdjęcie pracy Katarzyny Hołdy

WAR: Artystka-Święta

WAR – WOMEN ART REVOLUTION Zapraszamy na cykl wykładów dr Katarzyny Lewandowskiej, poświęcony polskiej oraz światowej sztuce i myśli tworzonej przez kobiety! Wykład szósty: ARTYSTKA-ŚWIĘTA 15 marca 2012, czwartek, godz. 18.00, Pokój z...

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń