MENU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Kolekcja sztuki CSW

Autor Tytuł
Supergrupa Azorro Azorro Standard
Sylwester Ambroziak Kobieta klęcząca
Szary Marek Zwiastowanie
Tarasewicz Leon Bez tytułu
Tobis Andrzej A-Z. Gabloty Edukacyjne
Treister Suzanne Różówka
Tretyn-Zečević Katarzyna z cyklu Imponderabilia
Truszkowski Jerzy Pożegnanie Europy
Vojislav Radovanovic Chwast znad Wisły, Rzep i Słonecznik
Waliszewska Aleksandra Inwazja

Instytucja finansowana ze środków Miasta Toruń